Wij zoeken een penningmeester voor onze ouderenbond

Door de plotselinge ziekte van Jo Roording  ontstond een ernstige vacature.

Harry Giesen heeft deze taak op zich genomen, maar in  sommige onderdelen zo hij minstens ondersteuning wensen.

Taakomschrijving
De penningmeester zorgt voor de digitale contributie inning, u maakt de kas op en draagt zorg voor de financiële kant van de vereniging.
Voor verdere invulling van de taak kunt u ook overleggen met de andere bestuursleden.

Werktijden
Het vraagt thuis ongeveer 2 uur in de week, daarnaast 1x per maand aanwezig bij een bestuursvergadering
De verdere invulling hangt af van uw persoonlijke keuze bij welke activiteiten en bijeenkomsten u ook betrokken wilt zijn.

Vrijwilligersondersteuning
U wordt ingewerkt en ondersteund door de andere bestuursleden

Onkostenvergoeding
nee

Overige bijzonderheden
Dit vrijwilligerswerk vraagt wel wat betrokkenheid bij het welzijn van senioren
en enige ervaring met financiële administratie en digitale contributie inning. Het is een lokale vereniging met 280 leden; verbonden met de landelijke KBO-PCOB