Theo Evers, die jarenlang onze voorzitter was tot afgelopen zomer,
is nu toch nog plotseling overleden.
Wij zijn dankbaar voor zijn trouwe inzet ,
met name voor de kwetsbare medemens.

Moge hij rusten in vrede
en wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe in deze vreemde dagen rond de jaarwisseling.