We hebben nu in november onze jaarvergadering  alsnog kunnen houden.

Deze zomer moesten de voorzitter Theo Evers
en de penningmeester Jo Roording  door ziekte
helaas hun werkzaamheden beëindigen.
Met veel waardering en dank moesten we afscheid nemen.

De vice voorzitter Harrie Maat is  met algemene stemmen gekozen tot voorzitter.
Harrie Giesen is nu  waarnemend penningmeester.
En Henk Arts  trad toe tot het bestuur.

De verslagen werden goedgekeurd
En vooruit kijkend naar 2022  hopen we dat we  onze plannen waar  kunnen maken