Coby Hendriks heeft jaren het secretariswerk gedaan.

Hiervoor nogmaals hartelijk dank!!!

 

 

Wetenswaardigheden van de jaarvergadering

Op donderdag 29 september hebben we onze jaarvergadering gehouden in zaal Luiking. Het was schitterend weer en vele sportieve leden waren op de fiets. De opkomst was goed en de sfeer gezellig, onder het genot van een drankje uit de kas.

Voor diegene die niet aanwezig waren even dit:

– Er is een bijna nieuw bestuur gekomen.
– De contributie voor 2023 zal NIET worden verhoogd.
– Volgend jaar willen we weer activiteiten organiseren, te weten, thema middagen: fietstochten, koffieochtenden en natuurlijk een busreis.
– Heeft iemand van u een idee voor iets, laat het aan een van de bestuursleden weten.
– Ook als u vragen heeft over: belastingen, energiekosten, subsidies of iets dergelijks, we horen het graag.
– Mocht u een nieuw lid willen opgeven, dan kan dat dus bij een van de bestuursleden die hieronder vermeld staan.
– Voor al deze zaken kunt u ook op de website terecht van KBO Didam. Alles wat er leeft binnen onze club kunt u hier vinden.
– Ook kunt u altijd terecht op ons e-mail adres: kbodidam@gmail.com

Het nieuwe voltallige bestuur:
Voorzitter: Harrie Maat tel: 0316 – 785785 e-mail: h.maat@telfort.nl
Secretaris: Willemien Derksen tel: 0316 – 224748 e-mail: willemien.derksen@hotmail.com
Penningmeester: Peter Timmers tel: 0610674637 e-mail: peter10054@outlook.com
Ledenadministratie: Harrie Giesen, tel: 0316 – 223001 e-mail: hbagiesen1941@kpnmail.nl
Bestuurslid/fietstochten: Bertus Derksen, 0316 – 224748 e-mail: willemien.derksen@hotmail.com
Bestuurslid: Huub Arts, tel: 0630243367 e-mail: h.arts15@kpnmail.nl