penningmeester

Na  de  plotselinge ziekte van  onze penningmeester hebben we wel een tijdelijke oplossing gevonden,
maar misschien kunt u onze man  of vrouw zijn.

De functie vraagt wel wat  betrokkenheid  bij het welzijn van senioren,
en  enige ervaring met financiële administratie   en digitale contributie inning.
Het vraagt thuis  ongeveer 2  uur in de week,  daarnaast  1x/ maand bestuursvergadering
En de verdere invulling hangt af  van uw persoonlijke keuze,
bij welke activiteiten en bijeenkomsten   u ook   betrokken wilt zijn..

Nadere informatie:    Harrie Maat