Medewerkers

Bestuursleden hebben ieder hun taak.
Maar er zijn meer leden bij ons werk betrokken:

12 bezorgers van het magazine
coördinator is het bestuurslid Bertus Derksen/

 

En verder: 2 belastingsdviseurs

een ouderenadviseur.