Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie

Het is nog erg vroeg, maar omdat er in december geen Nestor komt willen wij jullie graag uitnodigen voor onze eerste bijeenkomst van 2023.

De Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2023 in Zaal Luiking aanvang 14:00 uur.

De feestdagen zijn dan voorbij, de lekkere dingen zijn op en het leven loopt alweer gewoon.
We hopen dat het weer meezit, zodat we een toast kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Noteer deze datum, want de volgende Nestor komt pas eind januari!
We willen wel graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten in verband met de zaal en de hapjes.
Even een belletje naar 0316 – 224748 Willemien of 0316 – 785785 Harrie voor opgave.
Het vervoer hoeft ook geen probleem te zijn. Ook even bellen en we halen jullie op.

Noteer ook alvast 2 februari in uw agenda. De EHBO middag. De uitnodiging hiervoor volgt later.

Het bestuur wenst u allen hele fijne feestdagen toe en hoopt u in het komende jaar weer vaak te zien.