In  onze dorpen  is het goed wonen
met  veel verenigingen en activiteiten..

Als KBO  dragen wij er óns steentje aan bij
met aandacht voor wat ons als  senioren  bezig houdt.

Want  ouder worden brengt veranderingen in het leven.

– Soms moet je loslaten en weggaan uit het bekende
en nieuwe activiteiten beginnen.
– Soms komen nieuwe vragen op
of loop je tegen nieuwe knelpunten aan.
– Zeker is dat je gaandeweg anders tegen het  leven aankijkt.

 

Wij spelen daar op in met 5 onderstaande aandachtsvelden

–  1  Zorg voor elkaar

via belasting adviseurs    wat die voor u kunnen betekenen?   zie
via de ouderen adviseur   zie
via  thema middagen   over  veiligheid,gezondheid of energie besparing..

Soms hebben we eigenlijk meer zorg nodig

 •  is het op zich al een hele stap om hulp te vragen
  misschien vind je hier ook een richting.   klik hier
 •  eenzaamheid  kan ook in ieders leven ontstaan
  misschien vind je iets in een folder dat we maakten
  .   zie
 • en wij, omstanders:
  – in plaats van omzien naar elkaar, stoten we soms onbewust af.. zie
 •  een belangrijk punt is ook veiligheid.  Info  op

  2  Ontspanning en ontmoeting

Elkaar ontmoeten, of samen iets doen is kostbaar.
Tegelijk is óns programma op dit punt beperkt:
Want hier  heeft SSK  een breed programma
rond ontspanning en beweging.
Wij organiseren iedere maand wel een  samenkomst :

– koffieochtenden , buffet middag,  – nieuwjaarsreceptie
– jaarlijks een busreis
– en in de zomermaanden  is er om de 14 dagen een fietstocht.

 Zie op de pagina  nu actueel

–  3  Financiële  voordelen !!

profiteer van het lidmaatschap..    zie uitgebreide informatie
ook rond bv. energie  ; gratis magazine   en..

 

– 4  Ondersteuning / informatie  rond zingeving :

jouw leven heeft zijn eigen betekenis
– inspiratie..als je zoekt, naar geestelijke voedsel,
wijzen we op enkele  websites    zie verder
– vragen rond levenseinde, die soms bij je opkomen
.
Een verkenning van het thema,     waardig ouder worden
– bij verlies en rouw.   een geschikt boek?

– 5 Toerusting

Wij boden  rond digitalisering ondersteuning.
Maar wekelijks kun je nu terecht bij   de bibliotheek en  Welcom
Vanuit KBO Gelderland   zijn er  toerustings bijeenkomsten
voor bestuursleden en medewerkers
– nieuwsbrieven  die je in de email kunt ontvangen

zie formulier onder aan onze eerste pagina

En..  6,   tot slot, maar voor u  misschien als eerste:

De KBO  in de provincie Gelderland
en de landelijke  KBO, samenwerkend met de PCOB
heeft als speerpunten zaken die ieder van ons raken:

– Welzijn – –  veiligheid –  – koopkracht- digitalisering –  zingeving

– digitaal vind je daar veel  informatie
-over hun inzet richting politiek,
– over thema’s, ideeën,    suggesties
zie op   landelijke academie”

En als je daar ook je stem  wilt laten horen  in een senioren panel   klik
Als je meer wilt weten over  de landelijke  speerpunten klik er op