Geurts-Belgers, Dorien Secretaris Ledenadministrateur geurtsdorien@hotmail.com
Veen, Nico van Voorzitter BIH/Penningmeester nico.van.veen@hetnet.nl