Bestuur

Het bestuur van BOZ bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter                                    : Marion van Wely, a.i.
  • Secretaris/ledenadministratie   : Susan de Vries
  • Penningmeester                          : Aad Kwant
  • Bestuursleden activiteiten         : Cecilia Paalvast en Hennie Bakker
  • Algemeen bestuurslid                 : Marion Eijpe
U kunt contact met ons opnemen via het secretariaat:
  • tel.nr.   : 0316 341276
  • e-mail : L.vries84@upcmail.nl

Bestuur

bestuurslid activiteiten

Cecilia Paalvast

bestuurslid activiteiten

Hennie Bakker

bestuurslid algemeen

Marion Eijpe

voorzitter a.i.

Marion van Wely