Bestuur

Het bestuur van BOZ bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter                                     : Truus Peters
  • Secretaris/ledenadministratie   : Susan de Vries
  • Penningmeester                          : Aad Kwant
  • Bestuursleden activiteiten         : Cecilia Paalvast en Hennie Bakker
U kunt contact met ons opnemen via het secretariaat:
  • telno   : 0316 341276
  • e-mail : L.vries84@upcmail.nl

Bestuur

voorzitter

Truus Peters

bestuurslid activiteiten

Cecilia Paalvast

bestuurslid activiteiten

Hennie Bakker