KBO-PCOB Wageningen is een dynamische seniorenvereniging die actief is binnen de gemeente Wageningen. Vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving behartigen wij de belangen van senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte krijgen. Hierbij staan vooral ‘ontmoetingen’ en ‘ondersteuning’ hoog in het vaandel. In onze vereniging is altijd plaats voor mensen, die zich hiervoor actief willen inzetten.

Om deze doelstelling te bereiken bieden wij een interessant geheel van activiteiten waaronder de maandelijkse informatieve en educatieve middagen. Ook organiseren we jaarlijks een eendaagse busreis naar een boeiende bestemming in ons land. Voor onze interkerkelijke kerstviering met kerstlunch is altijd veel belangstelling. Daarnaast zijn we actief voor wat betreft bezoek en contacten met zieke en hulpbehoevende leden. En voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte kan een beroep worden gedaan op onze daarvoor opgeleide medewerkers.

Wij hebben door al deze activiteiten een geheel eigen karakter. Het gaat daarbij om de sfeer van gezelligheid, gezamenlijkheid, sociale contacten, veiligheid, zorg en het zich thuis voelen in een vertrouwde omgeving. Wij hebben ongeveer 400 leden.

KBO-PCOB Wageningen is op 1 maart 1993 opgericht als Katholieke Bond voor ouderen (KBO) in Wageningen. Vanaf 2015 wordt intensief samengewerkt met de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Wageningen. In 2022 heeft deze samenwerking geresulteerd in één vereniging, de KBO-PCOB Wageningen. De leden hebben in het algemeen een katholieke of een protestants christelijke achtergrond. Ieder lid maakt bij aanmelding de keuze voor aansluiting bij KBO of PCOB.

KBO-PCOB Wageningen maakt deel uit van KBO-Gelderland voor haar bij KBO-Gelderland aangesloten leden, en van de landelijke PCOB voor haar bij de PCOB aangesloten leden. KBO-Gelderland maakt op haar beurt weer deel uitmaakt van de landelijke Unie KBO die, samen met de PCOB, vooral de belangen van de senioren op landelijk niveau behartigt. Klik hier voor meer info.

Wij zijn actief in het Platform Wageningse ouderen (PWO) dat het gemeentelijk seniorenbeleid in Wageningen kritisch volgt en adviezen geeft in het kader van de belangenbehartiging van onze senioren. Klik hier voor meer info.

Regionaal werken wij nauw samen met de KBO afdelingen Ede en Renkum. Ook met KBO Veenendaal hebben wij warme contacten.

Tot slot: heeft u ideeën of opmerkingen over onze activiteiten, laat het ons weten.