Nieuws

 

Opzegging Lidmaatschap Unie KBO - KBO Gelderland

Verslag extra ALV 17 november 2022

Verslag Extra ALV 17 november 2022 def.

Zorgpremies 2023

Mailing premies 2023 zorgverzekeringen - november 2022d

Lokaal

  • HELI-studie (publicatie: september 2022)
Wageningen Universiteit voert momenteel de HELI studie uit waarbij ze kijken of veranderingen in leefstijl, zoals voeding en bewegen, een gunstig effect hebben op de hersenen en het geheugen. Ze zoeken hiervoor nog deelnemers met een leeftijd tussen de 60 en 75 jaar (https://mocia.nl/onderzoeken/heli/). Dit onderzoek is een samenwerking met het Donders instituut in Nijmegen. Ze denken dat deelname aan dit onderzoek mogelijk interessant kan zijn voor u. Verder informatie bij: MARA VAN TRIJP, PHD | Onderzoekster binnen MOCIA T: + 31 (0) 317 48 40 67 E: mara.vantrijp@wur.nl Wageningen University & Research Humane Voeding en Gezondheid, Chair Group Nutrition, Metabolism and Genomics Postbus 17 | 6700 AA Wageningen Bezoekadres: Helix, gebouw 124, kamer 2064 | Stippeneng 4 | 6708 WE Wageningen
  •  Informatie over ondersteuning bij Long COVID
De stichting C-Support biedt namens de overheid mensen met langdurige covid- restverschijnselen kosteloos medische, arbeidskundige en juridische ondersteuning. Slechts weinigen weten die Stichting te vinden, de groep ouderen is sterk ondervertegenwoordigd.  Via dit informatieblad  leest u meer over deze vorm van ondersteuning.
  • Wat is de invloed van onze leefstijl op ons denkvermogen? Doe mee aan het onderzoek FINGER-NL. (publicatie: september 2022)
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van een gezonde leefstijl op ons hersengezondheid. Een belangrijk Fins onderzoek (FINGER) toont aan dat een gezonde leefstijl goed is voor het denkvermogen. Lichaamsbeweging in combinatie met een gezonde voeding, goede controle van de hart- en vaatgezondheid en training van de hersenen, kan de achteruitgang van het denkvermogen van ouderen voorkomen. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit doen mee aan de FINGER-NL studie en zijn hard op zoek naar een grote groep 60-plussers om mee te doen. Effect op onze hersengezondheid Het denkvermogen gaat over dingen kunnen onthouden, nieuwe dingen leren en onze aandacht erbij houden. Steeds meer mensen ervaren dat hun geheugen achteruit gaat naarmate de leeftijd vordert. Dit heet cognitieve achteruitgang. Doordat we steeds ouder worden, krijgen we ook vaker te maken met hersenziekten als dementie. Een ongezonde leefstijl is ook een risicofactor voor een verhoogd kans op dementie.
FINGER-onderzoek
Het Finse onderzoek FINGER heeft aangetoond dat de combinatie van onder andere lichaamsbeweging, gezonde voeding en het trainen van de hersenen, de achteruitgang van de hersenen – en hiermee hersenziekten - bij ouderen kan voorkomen. Met het Nederlands vervolgonderzoek FINGER-NL, dat is aangepast op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, willen de onderzoekers 2 jaar lang onderzoeken of het positieve effect van leefstijl op het denkvermogen opnieuw is aan te tonen.
Meld u aan Voor dit FINGER-onderzoek, onder meer uitgevoerd aan de Wageningse universiteit, zijn wij nog hard op zoek naar mensen tussen de 60 en 79 jaar die minimaal 3 risicofactoren hebben voor de achteruitgang van het denkvermogen. Denk daarbij aan een hoge bloeddruk, eerstegraads familieleden met dementie, weinig beweging, een ongezond voedingspatroon of andere factoren die een rol kunnen spelen. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van Hersenonderzoek.nl (https://hersenonderzoek.nl/lopende-onderzoeken/finger-nl/) en meld u aan. Heeft u vragen over het onderzoek, dam kunt u die per mail stellen aan: fingernl@wur.nl.        
559 berichten gevonden
1 2 63