Lid worden

Als u lid wordt van de KBO-PCOB Wageningen steunt u onze werkzaamheden als belangenbehartiger. Een sterke seniorenorganisatie is erg belangrijk. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen. Samen kunnen we het verschil maken!

U verdient uw lidmaatschap terug met financiële voordelen, zoals korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis, korting op uw schadeverzekering via de KBO en PCOB, korting met uw ledenvoordeelpas en vele aanbiedingen in het ledenmagazine van KBO-PCOB dat u tien keer per jaar ontvangt.

Wanneer u lid wordt van KBO-PCOB Wageningen sluit u zich ook automatisch aan bij de landelijke organisaties van of de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) of de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). Die keuze maakt u zelf op het inschrijfformulier! Dat formulier vindt u onder de keuze ‘Lid worden’.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. De contributie voor 2022 bedraagt € 24,- voor een individueel lid en € 40,- voor een (echt)paar. Als uw lidmaatschap ingaat na 1 juli is het contributiebedrag voor dit jaar € 12,- resp. € 20,-. Bij ingang na 1 oktober is pas vanaf het volgende kalenderjaar contributie verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap dient via het Contactformulier op deze website, schriftelijk of per e-mail plaats te vinden voor 1 december; het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar. Wanneer de opzegging na 1 december door ons wordt ontvangen is de einddatum van het lidmaatschap 31 december van het jaar daarop, en is over het nieuwe jaar de volledige contributie verschuldigd.

ANBI-status

Onze vereniging is voor haar KBO leden resp. haar PCOB leden aangesloten bij KBO Gelderland en de landelijke organisatie PCOB. Deze beide instanties hebben de ANBI-status. Giften aan onze vereniging zijn daardoor aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting

In het ANBI-register van de Belastingdienst is de tenaamstelling:
– van KBO Gelderland: Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren in Gelderland, Bemmel
– van PCOB: Vereniging Protestants Christelijke Ouderenbond, Nieuwegein

KBO-PCOB Ledenmagazine

Als lid ontvangt u 10 keer per jaar het KBO-PCOB Magazine. Geniet van mooie interviews, aangrijpende verhalen, stevige dossiers en handige informatie. Profiteer bovendien van de vele voordelen die u als lid geniet en doe mee aan de winacties.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van KBO-PCOB Wageningen wordt samen met het Ledenmagazine bij u bezorgd. Hierdoor blijft u volledig op de hoogte van alles wat er vanuit onze vereniging voor u van belang is.

Bezorging van het Ledenmagazine

De bezorging wordt gecoördineerd door Wim van Benthum. Voor informatie is hij bereikbaar via 0317 413 152 of w.van.benthum@hccnet.nl

Hulp bij belastingaangifte

Leden van KBO-PCOB Wageningen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.
Wilt u gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met onze coördinator Jan Drent, telefoon 0317 414 893, e-mail j.drent@planet.nl. De kosten bedragen € 15,–. De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiftes in. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag.
Waarschuwing: Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet aan de belastinginvuller. Deze heeft bij het invullen van uw aangifte uw DigiD niet nodig, wel heeft de belastinginvuller uw BSN-nummer en een machtiging om de inkomstenbelasting en eventueel zorg- en huurtoeslag te kunnen verzorgen nodig.

Bewegen voor senioren

Wilt u werken aan uw lichamelijke conditie? Met fitnesscentrum MyLife, Plataanlaan 1, 6708 PT Wageningen, telefoon 0317 414 114 hebben wij de volgende kortingsregeling afgesproken:
– geen inschrijfkosten ad € 35,-
– bij een abonnement voor één jaar bedragen de kosten € 45,- per periode van vier weken in plaats van € 55,-
– onbeperkt gebruik van alle faciliteiten
In totaal komt dit neer op een korting van € 165,- per jaar

Diensten voor leden

Heeft u behoefte aan advies over veiligheid in huis, internetveiligheid, wonen, zorg, welzijn en gezondheid? Of een pensioengerelateerde of juridische vraag? Kijk hier voor de mogelijkheden die wij u als lid bieden!

Naar de diensten

Ledenvoordeel

Als lid van KBO-PCOB steunt u indirect de belangen van alle senioren van Nederland. En u krijgt hier zelf ook heel veel voordeel voor terug!

Naar de ledenvoordelen

Nieuws van de landelijke KBO-PCOB

Ons verenigingsbureau in Nieuwegein behartigt uw belangen op landelijke niveau. Kijk hier om alle berichten daarover te zien.

KBO-PCOB Academie

KBO-PCOB is een vereniging voor en door senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich enthousiast in om andere senioren te helpen en steunen. De KBO-PCOB Academie ondersteunt deze vrijwilligers. Per thema en onderwerp kunt u grasduinen in informatie, tips, goede voorbeelden en activiteiten waar u aan kunt deelnemen.