Bestuur

Het bestuur van de KBO afdeling Twello Voorst bestaat uit drie leden. Belangrijke subcommissies zijn: de Activiteiten commissie, de Belastingformulieren invulservice, de Ledenadministratie en de Juridische hulp

Bestuur

Voorzitter

Anneke Hummels

Penningmeester

Annemiek Taverne

Secretaris

Janiska de Wolde