We hebben eerder uw aandacht gevestigd op het Servicepunt Thuiswonen waarmee we als bestuur van de KBO Tiel & Omgeving een zogeheten vriendschapsrelatie zijn aangegaan. We hebben dat als bestuur destijds gedaan omdat we het een uitstekend initiatief vonden en dat vinden we nog steeds. Met name ook vanwege de één-loket functie. Met welk probleem u als thuis wonende of mantelzorger ook zit u kunt er met iedere vraag terecht. Het gratis telefoonnummer is: 088-7004100. Maak er zeker gebruik van als u hulp nodig heeft.

Het Servicepunt Thuiswonen is een stichting zonder winstoogmerk. Ze richt zich op het ontwikkelen van veelsoortige ondersteunende activiteiten voor senioren en ouderen die nog thuis wonen en in een of andere vorm mantelzorg nodig hebben.

Thuis wonen betekent in zulke gevallen dikwijls dat er veel geregeld moete worden. Thuiszorg neemt op haar gebied veel uit handen. Ook de medische zorg als dat nodig is. Maar daarnaast is er nog zoveel meer! Onderhoud en herstel van apparaten in huis, de loodgieter, schilder, tuinonderhoud, computers, koken, reizen, belastingtechnische en financiële regelingen, enzovoorts.

Ook de coördinatie van contacten met de gemeente, verzekeraars, medici en zorginstellingen vragen veel van thuiswonenden en mantelzorgers. Technologische mogelijkheden maken langer thuis wonen beter mogelijk. Het al dan niet preventief gebruik maken hiervan vraagt om inzicht in en kennis van zaken. Daarbij komt dat nog veel woningen moeten worden aangepast voor langer thuis wonen.

Servicepunt Thuiswonen regelt op verzoek alle contacten met instellingen en bedrijven die nodig zijn om aan uw vraag te voldoen. Indien gewenst komt een gecertificeerde adviseur van Servicepunt Thuiswonen bij u thuis om de situatie  en mogelijkheden te bespreken. De betrokken medewerker van Servicepunt Thuiswonen blijft daarbij als spin in het web fungeren. Zo heeft u altijd slechts één aanspreekpunt voor veel verschillende en vaak complexe zaken.

Belangrijk in de dienstverlening van Servicepunt Thuiswonen is dat de regie nadrukkelijk bij de thuiswonende ligt. De samenhang van activiteiten levert voordeel op voor de woonkwaliteit. Servicepunt Thuiswonen is onafhankelijk van leveranciers  en zal voor de doelgroep steeds de beste prijs/kwaliteitsverhouding zoeken in afstemming op bestaande zorg en regelingen. Zo willen wij bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dat is waar onze drijfkracht ligt en waar onze vrijwilligers, adviseurs en specialisten voor staan.

Zie voor verdere informatie de website www.servicepunt-thuiswonen.nl

Wilt u vrijwilliger worden bij het Servicepunt Thuiswonen? Neem dan contact op met ons!