Over ons: KBO-PCOB Tiel

De afdeling Tiel maakt deel uit van de landelijke organisatie KBO- PCOB.
Eén van de grootste ouderenbonden in ons land.
Onze belangrijkste doelstelling is: de voorwaarden te scheppen om senioren zo lang mogelijk volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. We doen dat o.a. door het organiseren van vele activiteiten. Ook belangbehartiging op gemeentelijk niveau vinden we belangrijk. In die zin is er de nodige samenwerking met andere ouderenbonden en (welzijns)organisaties.

Naast onze lokale afdeling is er de kring Gelderland, waar we ook actieve contacten mee hebben.
De KBO- Tiel kent o.a. een bezoekgroep; een culturele commissie, ouderenadviseur; hulp bij belastingaangifte enz.
Vijf maal per jaar ontvangt u ons nieuwsbulletin “Kruispunt”.

U bent van harte welkom als lid van onze afdeling! Voor de kosten hoeft u het niet te laten!