*Wat is het belang van KBO voor ouderen?
Nederland en in het bijzonder onze regio kent een sterk vergrijzende bevolking. Met enige zorg zien wij dienaangaande de toekomst tegemoet. Wil het huidige peil van zorg, verzorging, huisvesting, vervoer, pensioenen, uitkeringen en recreatie voor ouderen op niveau blijven, dan moeten ouderen zich verenigen.
De plaatselijke K.B.O. -afdelingen zijn provinciaal verenigd met KBO Gelderland en landelijke met de Unie-KBO. Tevens is landelijk een samenwerkingsverband aangegaan met ouderenbond PCOB.
Binnen de gemeente vormen de verschillende ouderbonden samen het zogenaamde “Seniorenconvent Gemeente Oude IJsselstreek`.
Het bestuur is tevreden over de manier waarop in onze gemeente de vertegenwoordigers van de ouderenbonden betrokken worden bij het vervoersbeleid, woningbouw, veiligheidskwesties en zaken rondom zorg en zorginstellingen.

* Welke activiteiten ontplooit de K.B.O. Silvolde-Terborg
Zij liggen op het terrein van voorlichting, ontspanning, informatie en bezinning.
Bij elke bijeenkomst wordt het ontspanningsdeel niet vergeten. Vergaderingen worden voorafgegaan of afgesloten door cabaret, bingo, verlotingen en/of live-muziek.
Elk jaar staan een jaarvergadering, een of meerdere uitgaansdagen, een “snert-middag”, voorlichtingen over gezondheid en voorzieningen, gezelligheidsbijeenkomsten, muziekmiddagen en een Kerstviering op het programma.

Leden krijgen tien keer per jaar gratis het Magazine van KBO-PCOB en kunnen profiteren van vele voordelen en diensten van de KBO, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 25,– per persoon en wordt  medio februari geïnd via een afgegeven machtiging of via een betalingsverzoek middels een contributienota.

Hebt u klachten of vragen over hulpverlening, woningaanpassingen, huurzaken, belastingformulieren: de K.B.O. wijst u de weg en waar nodig wordt actie ondernomen. Enkele bestuursleden zijn opgeleid tot vrijwillig ouderenadviseur en-of belasting invulhulp.