“Senioren zijn als een plot in de film, je ziet ze ná de pauze” …………..

 

De Seniorenbond Renkum is opgericht in 2018 als opvolger van het KBO-Renkum en de PCOB.
SbR telt zo’n 400 leden. Seniorenbond Renkum is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, aangesloten bij KBO Gelderland en via haar bij het samenwerkingsverband KBO-PCOB in Nieuwegein.

De SeniorenbondRenkum (SbR) heeft (twee hoofdtaken) als doel:
1. Belangen behartigen van en diensten verlenen aan senioren, woonachtig in deze gemeente.
2. Contacten stimuleren tussen de leden.

De Seniorenbond is actief in de zes dorpen van de Gemeente Renkum: Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze. Er is regelmatig overleg met het gemeentebestuur om de belangen van de leden te dienen. Op provinciaal en landelijk niveau behartigen resp. de provinciale afdeling KBO en de landelijke organisatie KBO-PCOB de belangen.

Seniorenbond Renkum is actief betrokken bij dienstverlening door de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) die daartoe zijn opgeleid, de Belastinginvullers en specifieke kortingsregelingen bij de middenstandstand in de omgeving.

Seniorenbond Renkum biedt gelegenheid voor ontmoetingen in de maandelijkse bijeenkomsten (9 x per jaar), de jaarlijkse bustocht, de Paas- en Kerstviering en de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kent de afdeling een fietsclub en een wandelgroep.

Leden van 75 jaar en ouder worden rond hun verjaardag gefeliciteerd door onze verjaardag- telefoon.

 

Voor verder contact bent u welkom: tel 0317-357731
of e-mail