Nuttige adressen

Uitgave januari 2022
© Seniorenbond Renkum

Alarmnummer: 112 voor alle spoedeisende hulp

Geen spoed, maar wel hulp nodig?
Politie: 0900 – 88 44
Brandweer: 0800 – 84 46 000

Seniorenbond Renkum
Aangesloten bij KBO-PCOB

Doorwerth- Heelsum-Heveadorp
Oosterbeek-Renkum-Wolfheze

SbR Werkgroep Wonen en zorg
Voorzitter:
Joke Pronk 026 – 33 92 510

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Coördinator:
Kees Hogendorf 06 – 10 16 55 70

SbR Belastingservice
Coördinator:
Hans Liefferink 06 – 53 25 57 91

SbR Fietsclub
Jan Nijeboer 0317 – 31 87 55
Theo Wigman 0317 – 31 44 13

Andere belangrijke adressen:

Sociaal Team Gemeente Renkum.
Bij het Sociaal Team kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van jeugd, werk, inkomen, zorg en ondersteuning.
U kunt contact opnemen met het Sociaal Team via de website:
www.renkum.nl/Inwoners/Zorg/Contact/Contact_met_het_Sociaal_Team
of telefonisch op T 026-33 48 111.
Dit kan op werkdagen tussen 09.30 -12.30 uur.

Renkum Voor Elkaar
www.renkumvoorelkaar.nu
Renkum Voor Elkaar is als netwerkorganisatie het aanspreekpunt waar u terecht kunt voor activiteiten en diensten gericht op ontmoeting, jongerenwerk, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling. Binnen Renkum voor Elkaar werken meerdere sociaal werkers die u kunnen helpen en ondersteunen bij allerlei sociaal en maatschappelijke vragen en behoeftes.
T 088-78 46 369,
Email: info@renkumvoorelkaar.nu

GelrePas
www.gelrepas.nl
Met de GelrePas kunt u tegen flinke kortingen en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan diverse activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen of lid worden van een (sport)vereniging. De GelrePas is gratis.
De Gelrepas is een pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Renkum.
Wilt u hulp bij het aanvragen van de Gelrepas? Neem dan contact op met één van de bibliotheken “Veluwe Zoom” in de gemeente Renkum of ga ernaartoe. De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag verder.

Dorpshuizen
U kunt hier onder andere terecht voor ontmoeting, activiteiten, maaltijden, de krant lezen, computer (instructie) en vragen.
• Huis van Renkum
www.huisvanrenkum.nl
Europalaan 11, Renkum.
T 0317-84 49 58
• Ons Middelpunt
Mozartlaan 2, Doorwerth
• De Klipper
https://klipper-oosterbeek.nl/
Gen. Urquhartlaan 1, Oosterbeek
T 026-33 34 982
• Hulpdienst Voor Elkaar
www.hulpdienstvoorelkaar.nl
Vrijwilligers van Hulpdienst Voor Elkaar verlenen hulp aan inwoners van de gemeente Renkum, die daar om vragen en geen andere mogelijkheden hebben. De geboden hulp bestaat bijvoorbeeld uit vervoer en begeleiding naar arts of ziekenhuis, het verrichten van klusjes in huis of in de tuin, maar ook boodschappen doen.
T 06 – 15 58 73 36 op werkdagen
van 9.00 – 13.00 uur of via
Email : info@hulpdienstvoorelkaar.nl

Veilig Thuis Midden-Gelderland
www.veiligthuisgm.nl
Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio Gelderland.
T 0800 – 2000

Odensehuis
www.odensehuisdoorwerth.nl
Odensehuis Doorwerth is er voor mensen met beginnende dementie en voor mantelzorgers. Daarnaast voor iedereen die ondanks het ouder worden, met de daarbij gepaard gaande groeiende kwetsbaarheid, toch actief wil blijven.
U kunt binnenlopen op dinsdag tussen 9.00-13.00 uur en 13.00-17.00 uur en op woensdag en vrijdag tussen 9.00-13.00 uur. Waar: In de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth.
T 026 – 21 48 066

Alzheimer café regio Renkum
www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/alzheimer-cafe-regio-renkum
Iedere laatste woensdag van de maand m.u.v. juli, augustus en december.
Inloop vanaf 19.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Bentincklaan 7, Doorwerth.
T 06- 10 20 68 55

Oase Oosterbeek
www.oaseoosterbeek.nl
Mensen kunnen in Oase Oosterbeek terecht om elkaar te ontmoeten, een vertrouwelijk gesprek te voeren, tot rust te komen, deel te nemen aan inspirerende activiteiten zich in te zetten voor medemensen. Vrije inloop op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur
U vindt Oase Oosterbeek bij de bibliotheek, in De Klipper (het dorpshuis). Telefoon/Whatsapp: 06 – 58 78 07 05

Stichting Rechtswinkel Renkum
www.rechtswinkelrenkum.nl
Inwoners van de gemeente Renkum kunnen hier terecht voor vragen over recht en regels, hulp bij administratie, belastingen en toeslagen
Spreekuur (inloop): dinsdag van 11.00 – 11.30 uur
in De Klipper/Bibliotheek Oosterbeek, Gen. Urquhartlaan 1, Oosterbeek
en op woensdag van 11.00- 11.30 uur in het ‘Huis van Renkum’,
Europalaan 11, Renkum.
T 06 – 36 01 44 81

Rijbewijskeuring 75+
www.kbogelderland.nl/voordelen/voordeel-4/
Tip: Vul 5 maanden vóór uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in!
LET OP: u krijgt niet bij alle keuringsartsen/
keuringsorganisaties korting als lid van de SbR!
Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u nodig:
1) Een Gezondheidsverklaring.
De Gezondheidsverklaring is een lijst met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Gezondheidsverklaring is de nieuwe naam voor de Eigen verklaring. U vult de verklaring zelf in en stuurt deze naar het CBR .
Het CBR laat u weten wat de volgende stap is.
De Gezondheidsverklaring is verkrijgbaar op het gemeentehuis of digitaal bij het CBR met uw Digid: www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm
2) Daarna eventueel een medische keuring die bij iedere arts kan plaatsvinden (uw huisarts doet dit meestal niet vanwege de vertrouwensrelatie) of na het maken van een afspraak via de site of telefonisch, bij bijvoorbeeld:
• Regelzorg
www.regelzorg.nl
T 088 – 23 23 300
• Goedkopekeuringen
www.goedkopekeuringen.nl/keuringen
T 085 – 48 83 616.

Personenalarmering
Met een personenalarm voor thuis kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen.
Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van de situatie. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
Aanbieders personenalarmering zijn o.a.:
• Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) Renkum
www.stmg.nl
Informatie: T 088- 45 60 900
• Opella (via zorgcentra)
www.opella.nl
Informatie: T 0318- 75 22 22

Revalidatiezorg
Na een ziekenhuisopname wilt u graag zo snel mogelijk terug naar uw vertrouwde omgeving. De kans op een volledig of zo goed mogelijk herstel is het grootst als u onder professionele begeleiding revalideert. U kunt terecht bij o.a. Mooi-Land in Doorwerth, De Valkenburcht in Oosterbeek en Oranje Nassau Oord in Wageningen. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekering.

Hulp bij het huishouden
www.renkum.nl/Inwoners/Zorg/Wet_maatschappelijke_ondersteuning/Hulp_bij_huishouden
Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld bij het schoonmaken of het doen van de was. En kunnen uw kinderen, familie, buren of anderen u hierbij niet helpen? Dan kunt u misschien hulp krijgen bij het huishouden. Wij noemen dit een algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Maaltijdvoorziening
www.renkum.nl/Inwoners/Zorg/Wet_maatschappelijke_ondersteuning/Maaltijdvoorziening
Als u niet in staat bent om zelf een maaltijd te bereiden, kunt u via een maaltijdservice een maaltijd thuis laten bezorgen. Of u eet mee. Op de site staan vele mogelijkheden.

Bibliotheek Veluwezoom
www.bibliotheekveluwezoom.nl
De bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan alleen een uitleenpunt voor boeken. Ze organiseert vele lezingen, workshops en cursussen, zoals bijvoorbeeld de cursus Digisterker. Meer informatie op https://veluwezoom.op-shop.nl/ of loop eens binnen.

Buurtbus
www.buurtbusveluwezoomwest.nl
U maakt gebruik van uw ov-chipkaart.

Avan en Valys
www.renkum.nl/Inwoners/Zorg/Vervoer/Taxivervoer_met_Avan_of_Valys
Of www.valys.nl
Kunt u vanwege een ziekte of beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u tegen betaling gebruik maken van vervoer van Avan (voorheen Regiotaxi) of van Valys als u meer dan 25 km wilt reizen. Avan is er voor iedereen, maar met een Wmo-vervoerspas ( u heeft wel een indicatie nodig) reist u voordeliger. Deze vraagt u aan bij het Sociaal Team. Voor reizen met Valys moet u een Valys-pas aanvragen.