Colofon

Bestuur Seniorenbond Renkum
Voorzitter:
Ton Marijnissen            T 0317-356460
E SbR.voorzitter@outlook.com

Secretariaat:
Maureen The         T (xxxxxxxxx)
(Straatnaam)
(postcode plaatsnaam)
E SbR.secretaris@outlook.com

Penningmeester:
Sybren Miedema           T 0317- 314547
E SbR.penningmeester@outlook.com

Bestuurslid Activiteiten:
Floor Frederiks             T 026-4456593
E SbR.activiteiten@outlook.com

Algemeen Bestuurslid

Jet Kooderings             T 026-3336058

E SbR.algemeen@outlook.com

 

Ledenadministratie 
Jet Kooderings              T 026-3336058
E SbR.ledenadministratie@outlook.com

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Coördinator:

Kees Hogendorf            T 06-10165570

 

Nieuwsbrief Seniorenbond Renkum
Eindredacteur

Maureen The         T (xxxxxxxxxxx)

Kopij
Uiterlijk 13e van de maand naar
E SbR.secretaris@outlook.com

Sortering

Frits van Loon               T 026-3335912

Distributie

Frouke Burema

Volgende uitgave KBO-PCOB magazine & Nieuwsbrief Seniorenbond Renkum:

worden bezorgd vanaf laatste volle week van de maand

 

Bankrekeningnummer
NL23INGB0000096121 t.n.v. Seniorenbond Renkum