Colofon

Bestuur Seniorenbond Renkum
Voorzitter:
Ton Marijnissen            T 0317-356460
E: SbR.voorzitter@outlook.com

Secretariaat:
Maureen The                 T 06-57092199
E: SbR.secretaris@outlook.com

Penningmeester:
Sybren Miedema           T 0317- 314547
E: SbR.penningmeester@outlook.com

Bestuurslid Activiteiten:
Floor Frederiks             T 026-4456593
E: SbR.coordinator-activiteiten@outlook.com

Algemeen Bestuurslid
Jet Kooderings             T 026-3336058
E: SbR.leden@outlook.com

 

Ledenadministratie 
Jet Kooderings              T 026-3336058
E: SbR.leden@outlook.com

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Coördinator:
Kees Hogendorf            T 06-10165570

 

Nieuwsbrief Seniorenbond Renkum
Eindredacteur

Maureen The                 T 06-57092199
Kopij
Uiterlijk 13e van de maand naar
E: SbR.secretaris@outlook.com

Sortering

Frits van Loon               T 026-3335912

Distributie

Frouke Burema

Volgende uitgave KBO-PCOB magazine & Nieuwsbrief Seniorenbond Renkum:

worden bezorgd vanaf laatste volle week van de maand

 

Bankrekeningnummer
NL23INGB0000096121 t.n.v. Seniorenbond Renkum