Over Ons.

We zijn een Katholieke Belangen Organisatie 50+ in het dorp Ooij.
We behartigen de belangen van onze leden.
Spreek ons gerust aan, als u met vragen zit. We hebben altijd een luisterend oor. Eventueel maken we een afspraak met u, om het een en ander door te praten.
Als u wilt kunt u een stukje schrijven in onze maandfolder. Uw copy kunt u inleveren bij Jan Janssen.  jan1.nieuwhuis@planet.nl