Bestuur in de afdeling Ooij 

 

Bestuur

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Anny Verriet

Penningmeester

Ton Leurs

Vice Voorzitter

Arnold Wulterkens

2e Penningmeester

Jan Kroes

Bestuurslid

Mientje Huisman

Bestuurslid

Jan Janssen

Bestuurslid - Webmaster

Bert Roodbeen

Directie & Staff

Ouderen Adviseur

Toon Kamps

Ouderen Adviseur

Sjaak Verriet