Welkom bij wijkcomité Neerbosch Oost

Contactpersoon:

Dhr. Gijs van Middendorp

Telefoon: 024 – 378 02 78

E-mail: gijsvanm@kpnmail.nl

De activiteiten worden gehouden in De Schalmei

Beste leden,
Voorlopig zijn er geen activiteiten meer mogelijk. misschien is het na 14 januari weer mogelijkheden, om zonder problemen activiteiten te organiseren zonder nieuwe besmettingen te veroorzaken. De boosterprik zal ons daarbij helpen en hopelijk voor de ouderen, worden die snel gezet!