Over ons

De KBO-PCOB is ’s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt hun stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. KBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.

Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaal-economische zaken.

Voordeel & Korting

Als u lid wordt van de KBO, wordt u niet alleen lid van ’s lands grootste seniorenorganisatie. U profiteert namelijk ook van de vele voordelen die de KBO u te bieden heeft, waaronder:

  • Gratis juridisch advies
  • Gebruik maken van ouderenadvisering
  • Gratis hulp bij uw belastingaangifte
  • Deelname aan lokale activiteiten bij uw Lokale KBO-Afdeling
  • Korting op uw rijbewijskeuring