Belangenorganisatie voor Senioren in Heumen         

Hierbij vindt u informatie over de activiteiten van de afdeling Heumen.

Informatie over inhoud van de activiteiten, plaats en tijdstip zal te zijner tijd via de gebruikelijke bijlagen van het Magazine aan u bekend worden gemaakt. Ook op www.kbo-gelderland.nl/afdeling/heumen vindt U informatie. Niet alleen van de KBO PCOB Heumen, maar ook berichten over zaken die voor u van belang kunnen zijn en georganiseerd of medegedeeld worden door de landelijke organisatie Unie KBO of de provinciale KBO-Gelderland. Bezoek dus regelmatig onze site.

Alle leden hebben een KBO – ledenpas met een eigen lidnummer, die bij kortingen getoond kan worden. Bij opzeggen/overlijden moet het pasje ingeleverd worden bij de ledenadministratie.

Het magazine van de Unie KBO komt maandelijks, behalve in januari en augustus. Onze activiteiten worden meestal in verenigingsgebouw Terp gehouden.

In 2022 bedraagt de contributie € 26,– per persoon.

U kunt ons een machtiging verlenen om dit bedrag automatisch te laten afschrijven óf het zelf overmaken voor 1 februari  op                  Bankrekeningnummer  NL61 RABO 0131 6899 40 t.n.v. Bond van Ouderen – Heumen.

Bent U op 1 januari lid, moet U voor het hele jaar contributie betalen. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij het bestuurslid ledenadministratie.