VERENIGING 50PLUS HEILIG LANDSTICHTING

LID ZIJN VAN EEN CLUB KAN EENZAAMHEID VOOR NU MAAR VOORAL
OOK IN DE TOEKOMST BEPERKEN EN VOORKOMEN!

Wij zijn als seniorenvereniging verbonden aan de Unie KBO en afdeling van de KBO-Gelderland..
We proberen vitaliteit uit te stralen. Wij zijn er voor iedereen die 50 jaar of ouder is.
Wij zijn er voor u, om samen met u, door activiteiten te ontwikkelen, omgang met elkaar te stimuleren.
Heeft u voorstellen voor bepaalde activiteiten of interessante lezingen, dan horen wij het graag.

Informatie
Op het Oranjecomité na is de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting de oudste vereniging van ons
kerkdorp. De vereniging telt ca.182 leden. Deze komen uit Heilig Landstichting en omgeving en zijn
van alle gezindten.

Haar belangrijkste taken zijn:
Het organiseren van een aantrekkelijk activiteitenprogramma
Jaarlijks omvat dit een tiental lezingen en presentaties over sociale, maatschappelijke en culturele
onderwerpen, die aansluiten bij de interesses van de leden. Er is een kerstviering; er zijn ludieke
bijeenkomsten en excursies, zoals een jaarlijkse bustocht.
Het behartigen van de regionale belangen van de afdeling en de individuele leden
Daartoe onderhoudt het afdelingsbestuur contacten met de gemeente Berg en Dal, de Stichting
Welzijn Ouderen en de Seniorenraad in Groesbeek.
De vereniging werkt soepel en effectief samen met de overige KBO-afdelingen in de Gemeente Berg
en Dal.
De vereniging organiseert bijeenkomsten, cursussen en activiteiten, maar neemt ook deel aan
sommige activiteiten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting, zoals de maandelijkse Dorpslunch
op de 1e woensdag van de maand en de wandeling op elke 2e en 4e vrijdag van de maand. Elke 2e en
4e donderdag van de maand kunt u gezellig op de koffie komen in de Bosduivel. De koffie/thee wordt u
aangeboden.
Het lidmaatschap van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting kost € 30 per jaar en omvat tevens
het lidmaatschap van KBO Gelderland en van de Unie KBO. Deze organisaties behartigen de
belangen van senioren op provinciaal en landelijk niveau.

Het bevorderen van de gezondheid van de leden
De vereniging stimuleert het bewegen van haar leden en heeft daarvoor op dinsdagmorgen de
activiteiten:
‘Sportief wandelen’ voor 50+
‘Pilates’ voor 50+
‘Functioneel bewegen en in Balans’ voor 70+
Dit alles wordt gedaan in ‘de Bosduivel’ onder leiding van bevoegde trainers.
Het bevorderen van het gebruik, aansluiten en omgaan met de digitale wereld
Om haar leden te helpen met het gebruik en de omgang met de digitale wereld stimuleert de
vereniging het gebruik van internet door een eigen website en organiseert de vereniging trainingen
voor vertrouwd en veilig gebruik van internet en via de hulpmiddelen smartphone, tablet, laptop en
desktop.

Het verzorgen van de communicatie binnen de afdeling
Leden ontvangen tien maal per jaar het KBO/PCOB Magazine (het kleurrijke magazine van de Unie
KBO). De afdeling voegt daar een eigen Nieuwsbrief aan toe met informatie over de eerstkomende
activiteiten en andere wetenswaardigheden.

Andere voordelen zijn:

 • De servicetelefoon van de Unie KBO-PCOB. U kunt de Servicetelefoon van maandag t/m
  donderdag van 10.00 tot 13.00 uur bereiken via tel. 030-340 06 55.
 • Korting (van 5 tot 10 procent) op vertoon van ledenpas bij veel Groesbeekse winkels en bedrijven
  herkenbaar aan KBO-vignet en ook bij enkele Nijmeegse zaken voor producten bij eigen gebruik.
 • Korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea met speciaal KBO-pakket: 5% korting op
  de basisverzekering, éénmalig € 20 tegemoetkoming op ledencontributie.
 • Rijbewijskeuring voor €40,00 bij Gezondheidscentrum Brakkenstein, Heyendaalseweg 288, tel. 024-
  3552339. U hoeft alleen de keuringsformulieren van het CBR mee te nemen.
 • Gratis belastinginvulhulp door een daartoe opgeleid persoon bij niet te ingewikkelde aangiften (óók
  met eigen huis!).Al met al zijn er veel mogelijkheden om de jaarlijkse contributie van € 30,00 gemakkelijk terug te
  verdienen.

Bent u 50 jaar of ouder, dan kunt u lid worden van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting!

Kunt/wilt u nu nog niet deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren, dan kunt u door lid te
worden de Vereniging ondersteunen en nu reeds gebruik maken van een aantal voordelen.
Aan belangstellenden verschaft de secretaris graag nadere informatie.
E-mail secretaris: kbo.hls3@gmail.com

Wij heten U hartelijk welkom!

BESTUUR
Marja van Rossum – van Oppenraaij    Secretaris
Hans Bartels                                               Penningmeester
Josje Pappôt – Weide                               Ledenadministratie
Rekeningnummer Ver. 50Plus HLS: NL40 RABO 0117424528

Vereniging 50Plus Heilig Landstichting is, als een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09130923.