Wat biedt de KBO onze leden:

* U ontvangt tien keer per jaar het Magazine   ONS .

Met interessante informatie en tips voor ouderen.

Winkelprijs € 4,95.

* Tegen een kleine onkostenvergoeding kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw belastingformulieren

door getrainde vrijwilligers.

Voor Groenlo is dit Dhr. H. Oolthuis, tel.06.83679130  e-mail : oolth008@planet.nl

* Via Regelzorg krijgt u korting op uw rijbewijskeuring,

tel.088-2323300 of via www.regelzorg.nl

Wel uw lidmaatschapsnummer bij de hand houden!

(Uw ledenpas met nummer kwijt ? Info : 06.30891680)

* Persoonlijke en deskundige ondersteuning bij uw (zorg) vraag door vrijwillige ouderenadviseurs tel. 0481-450252  ma. wo.en do. van 9.00 uur- 14.00 uur

*Telefonisch spreekuur over Openbaar Vervoer tel.038-3037010
uitleg over reizen per trein en/of bus. maandag-vrijdag 10-12 uur,
dinsdag en donderdag 13.30-1500 uur, maandag en woensdag 18.30-20.00 uur.

* De KBO maakt zich als seniorenorganisatie sterk voor uw belangen op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau.