Belastingaangifte

Diegenen die een aangifte Inkomstenbelasting moeten indienen ontvangen een brief met het verzoek deze voor 1 mei in te leveren. Indien men geen verzoek tot aangifte heeft ontvangen maar men van mening is dat men een teruggave kan verwachten door b.v. hoge ziektekosten, niet zijnde het eigen risico, mag eveneens een aangifte indienen. Indien men denkt dat men moet nabetalen moet men eveneens een aangifte indienen.

Aanvragen Zorgtoeslag en Huurtoeslag

Huishoudens met een lager inkomen en vermogen dan onderstaande inkomens- en vermogensgrens kunnen aanspraak maken op toeslagen. Deze toeslagen worden niet automatisch toegekend maar dienen persoonlijk te worden aangevraagd.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen over het jaar van aanvraag alsmede van het gezamenlijk vermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag.

Inkomens- en vermogensgrens zorgtoeslag:

Huishouden zonder toeslagpartner

Huishouden met toeslagpartner

Jaar Max. jaarinkomen Max. vermogen* Max. gezamenlijk jaarinkomen Max. vermogen*
2021
2022
31.138
31.998
118.479
120.020
39.979
40.944
149.819
151.767
*vermogen excl. eigen woning
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de woning. Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is vanaf 2020 niet meer afhankelijk van het gezamenlijk inkomen maar van uw leeftijd, uw woonsituatie (met of zonder toeslagpartner of medebewoner) en de huurprijs. De huur mag in 2022 niet hoger zijn dan € 763,47 per maand. (Was in 2021 € 752,33 per maand)  De vermogensgrenzen blijven wel van kracht.

Inkomens- en vermogensgrens huurtoeslag voor huishoudens waarvan tenminste één van de gezinsleden de AOW-leeftijd heeft bereikt:
Alleenstaanden huishoudens Huishoudens met toeslagpartner
of medebewoner
Jaar Max. vermogen
per 1 januari
Max. gezamenlijk vermogen
per 1 januari
2021
2022
31.340
31.747
62.680
63.494
  • De aanvragen voor de toeslagen 2021 kan men indienen tot 1 september 2022 of tot de uitsteldatum van het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2021.
  • De aanvragen voor de toeslagen 2022 kan men het gehele jaar 2022 indienen tot 1 september 2023.

Indien u van mening bent dat u (nog) aanspraak kunt maken op genoemde toeslagen en hiervoor gaarne ondersteuning wenst dan kunt u contact opnemen met de heer Willie Meijer, telefoon 0315-683248.

Formulierenhulp

Bij de formulierenhulp van Sociaal Werk Oude IJsselstreek in Silvolde kunt u elke donderdag op afspraak terecht voor hulp bij het invullen van formulieren. Telefoon 0315-745783, e-mail: info@sociaalwerk-OIJ.nl

Levenstestament

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wie financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. En op welke wijze die persoon dat kan doen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen te overzien, ofwel wilsonbekwaam bent.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Stel bijvoorbeeld dat uw partner dement wordt of een hersenbloeding krijgt waardoor hij/zij niet meer zelf kan beslissen over allerlei zaken. Als u uw huis wilt verkopen dan kan dat niet omdat uw partner wilsonbekwaam is. Heeft u in een levenstestament vastgelegd dat u gemachtigd bent om te handelen dan kan dat wel.

Zeker wanneer u alleenstaand bent is het belangrijk dat iemand gemachtigd is om uw zaken te regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Heeft u niets vastgelegd dan moet via de kantonrechter bepaald worden wie namens u de financiën mag beheren of over persoonlijke en medische zaken mag beslissen. Laat u dus niet verrassen en zorg dat u een en ander vastgelegd hebt.

Wilt u meer weten?

Informeer bij een notaris, een eerste bezoek is gratis. Informatie is ook te vinden op de site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: www.KNB.nl. Daarnaast is er de notaristelefoon: 0900-3469393 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (€0,80 per minuut).

Ongevraagde reclamepost met uw adres en/of naam erop?

Via Postfilter kunt u afzenders laten weten wat u wel en niet in uw brievenbus wilt. Bedrijven en organisaties kunnen via geadresseerde reclamepost met consumenten communiceren. Maar ze sturen u deze post het liefst alleen wanneer u daar behoefte aan heeft. Daarom zijn Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties Postfilter gestart, waarmee u eenvoudig doorgeeft aan welke ongevraagde geadresseerde reclamepost u geen behoefte heeft. Bedrijven zijn verplicht om Postfilter te gebruiken. Overtreden ze de regels, dan kunt u een klacht indienen. Kijk voor meer informatie op: https://postfilter.nl

Reizen met het Openbaar Vervoer (OV)

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 0383037010. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

U kunt bellen op:

  • maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur
  • dinsdag en donderdag: 13.30 tot 15.00 uur
  • maandag en woensdag: 18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur  |  www.gelderland.nl/OV-ambassadeurs

Rijbewijskeuringen voor 75+ ers

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd  worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. De keuring is verplicht.
KBO en PCOB leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening op te sturen naar het Zilveren Kruis.

Wat moet u doen?

U moet eerst de Gezondheidsverklaring kopen, mogelijk kan dat nog bij de Gemeente anders bij het CBR. Om de procedure sneller te laten verlopen kunt u de Gezondheidsverklaring digitaal kopen en invullen via mijn.cbr.nl met behulp van Digid (met sms). Informatie is te vinden op de site van  het CBR.

Binnen 2 weken ontvangt u per post een keuringsverslag en eventueel andere formulieren waarmee u naar de keuringsarts en eventueel specialisten moet gaan.
Wacht met het maken van een afspraak voor een keuring tot het moment dat u deze papieren heeft ontvangen.  In veel gevallen stuurt de keuringsarts uw keuringsformulier digitaal naar het CBR.

Een afspraak maken met de keuringsarts kunt u regelen via de website regelzorg.nl of door te bellen met het landelijk afsprakenbureau: 088-2323300.
De dichtstbijzijnde keuringsmogelijkheden zijn in Ulft, ‘s-Heerenberg en Doetinchem.

Als het keuringsverslag digitaal naar het CBR wordt gestuurd heeft u heel snel een reactie van het CBR. Stuurt u het per post dan  kan het nog een aantal weken duren voordat de Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven en u uw rijbewijs bij de gemeente kunt gaan verlengen.

Wij adviseren u om een half jaar voordat uw rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.

Servicetelefoon voor woonzaken

U kunt als lid van KBO-PCOB met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Servicetelefoon. De vrijwilligers werden geschoold door Vereniging Eigen Huis en Techniek Nederland, waardoor ze u nog beter te woord kunnen staan met vragen over woonzaken. U kunt de Servicetelefoon bereiken via 030-340 06 55 van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Naast de Servicetelefoon kunt u met pensioen gerelateerde of juridische vragen terecht bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon. Zij zijn bereikbaar op woensdag en donderdag van 13.00-15.00 uur via 030-340 06 55.

(bron: KBO-PCOB verenigingsnieuws)