Bestuur

Het bestuur van de KBO Eibergen bestaat uit:
vacant                                                   voorzitter
Ans Kupper                                        secretaris                   aftredend 2022 niet herkiesbaar
Els Wantia                                          penningmeester
Rieky Luttikholt
Marga Nagelmaeker                       aftredend 2023 niet herkiesbaar
We zoeken mensen die ons bestuur aan willen vullen.

Het bestuur is altijd met minimaal twee personen op de middagen aanwezig.