Bestuur

Het bestuur van de KBO Eibergen bestaat uit:
vacant                                          voorzitter
vacant                                           secretaris   aftredend 2022 niet herkiesbaar
Els Wantia                                  penningmeester
Rieky Luttikholt                        lid van bestuur
Marga Nagelmaeker                aftredend 2023 niet herkiesbaar
Ans Kupper is interim secretaris

Het bestuur is altijd met minimaal twee personen op de middagen aanwezig.